Uttak av AFP i kommunal sektor og uttak av pensjon for kommunalt ansatte med særaldersgrense

Rapport 2016 – 4. Inneholder også vurdering av mulig uttak av AFP i privat sektor for de som er i kommunal sektor

Åpne rapporten i en ny fane

About the author