Utredning av byggskadeforsikring og -register

Menon Economics og Actecan har samarbeidet om å utrede en byggskadeforsikring og et byggskaderegister i Norge. Rapporten er skrevet på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og inneholder en kartlegging og en samfunnsøkonomisk analyse av ulike modeller for hvordan offentlige krav til byggskadeforsikring kan utformes. Videre vurderes virkninger av en forsikringsordning og et byggskaderegister, herunder kvaliteten på nye boliger, og den samfunnsøkonomiske nytten av økt kvalitet ses opp mot kostnader.

Les rapporten her.

Her er Kommunal- og moderniseringsdepartementets omtale av rapporten.

About the author