Actecan tilbyr et vidt spekter av tjenester:

  • Utredninger og analyser innen forsikring og pensjon
  • Strategisk rådgivning innenfor forsikring og pensjon for forsikringsselskaper, offentlige myndigheter, organisasjoner og bedrifter
  • Vurdering og analyse av endringer i pensjonsordninger (både offentlige og private, både for bedrifter og enkeltpersoner)
  • Analyser av regelverksendringer
  • Aktuarielle beregninger knyttet til livsforsikring og pensjon
  • Seminarer og foredrag om pensjon og forsikring
  • Overvåking av markeder, regelverk og internasjonal utvikling
  • Informasjon om forsikring og pensjon til kunders nettsider, herunder løpende oppdateringer

Vi tar også andre oppdrag – ta kontakt og hør hvordan vi kan bistå.