Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Rapport 2015-1. Viser beregninger av enkelte faktorer som kan gi forskjeller i årlig pensjon fra innskuddspensjon og hybridordning. Kvinner vil få langt mer i forventet pensjon fra en hybridordning enn en innskuddsordning.

Åpne rapporten i en ny fane

About the author