Pensjonsreformens virkning på uføreratene

Rapport 2015-02. Fra Proba Samfunnsanalyse og Actecan. Vurdering av om mulighet for tidlig uttak av alderspenjon har redusert overgang til uførepensjon.

Åpne rapporten i en ny fane

About the author