Overgang fra gammelt til nytt

Rapport 2013-3. Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning

Åpne rapporten i en ny fane

About the author