Om Actecan

Actecans visjon er kvalitet, leveringsdyktighet og uavhengighet

Actecan AS ble etablert i 2011. Stifterne av selskapet, Sissel Rødevand og Fredrik Haugen, har lang og bred erfaring fra forsikringsbransjen og offentlige myndigheter. Actecan har både aktuar- og samfunnsøkonomisk kompetanse.

Actecan tilbyr utredning, analyser og strategisk rådgivning innen forsikring og pensjon. Dette gjelder analyser og utredninger knyttet til markeder, produkter og regelverk både nasjonalt og internasjonalt, herunder vurdering og analyse av endringer i pensjonsordninger.