Selskapet

Actecan tilbyr utredninger og analyser innenfor forsikring og pensjon, samt bistand i arbeid med rammebetingelser for pensjonsordninger. Vi hjelper også bedrifter i endringsprosesser knyttet til pensjon, både med prosessen og aktuarielle beregninger.

Vi er et uavhengig selskap som i sin helhet er eid av de ansatte. Vi har ingen bindinger mot forsikringsselskaper, forsikringsmeglere eller andre. Vi er kjent for at våre leveranser er objektive og har høy faglig kvalitet.

Oppdragsgiverne våre er arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, bedrifter, myndigheter og andre.

Actecan er lokalisert i Oslo, men vi er tilgjengelig for oppdrag også andre steder i landet.

Sissel Rødevand

PARTNER

Sissel Rødevand er utdannet aktuar og partner i Actecan. Hun har erfaring fra forsikringsbransjen siden 1988 og har deltatt i en rekke offentlig utvalg knyttet til utformingen av pensjonssystemet. Hun har bred erfaring med både utredninger og analyser innenfor pensjon, spesielt innenfor privat tjenestepensjon.