NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Offentlig utredning av Pensjonstrygden for sjømenn der Sissel Rødevand ledet utvalget

Åpne artikkelen i en ny fane

About the author