Konkurranseutsetting av offentlige tjenester – delrapport

Delrapport 1. Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger. Rapporten er en del av et prosjekt som Oslo Economics, Actecan og AFI har utført for Arbeids- og sosialdepartementet om hvordan konkurranseutsetting påvirker arbeidstakeres vilkår

Åpne rapporten i en ny fane

About the author