Kartlegging av konsekvenser for ny uførepensjon fra 01.01.2015

Notat og tilleggsnotat om konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Åpne rapporten i en ny fane

About the author