Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Rapport 2017-01 Oppdatert kartlegging våren 2017

Åpne rapporten i en ny fane

About the author