Innskuddspensjon i ulike næringer

Actecan har på oppdrag fra Handel og Kontor i Norge kartlagt hvordan kvaliteten på innskuddspensjonsordninger varierer mellom ulike næringer, samt i hvilken grad kvaliteten på ordningene har endret seg fra 2015 til 2019. Det er også kartlagt om næringer med god kvalitet på innskudds­ordningene også har høyt lønnsnivå, lav kvinneandel, osv.

Rapporten bygger på informasjon fra de fem største leverandørene av innskudds­pensjon i Norge: DNB Livsforsikring, Storebrand, Nordea Liv, Gjensidige Pensjons­forsikring og SpareBank 1 Forsikring. Om lag 90 prosent av de ansatte i privat sektor hadde innskuddspensjon i et av disse selskapene per 31.12.2018.

Åpne rapporten i en ny fane

About the author