Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon

Rapport 2012-2. Kartlegging av internasjonale prosesser og konkrete løsningsforslag

Åpne rapporten i en ny fane

About the author