Hvis livsvarig AFP i offentlig sektor

Rapport 2013-2. Vurdering av en mulig utforming av en livsvarig AFP i offentlig sektor

Åpne rapporten i en ny fane

About the author