Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov

Notat. Beregninger av størrelse på evt. økt premie, hvordan satsene på økt premie bør fastsettes og litt om kjønnsnøytral fremstilling av ny tjenestepensjon

Åpne rapporten i en ny fane

About the author