Fremtidig privat AFP – Hvorfor koronakrisen aktualiserer behovet for endring

Actecan har på oppdrag fra Handel og kontor i Norge vurdert hvordan koronakrisen kan slå ut i tap av AFP for arbeidstakere som blir arbeidsledige som følge av krisen, og hvordan overgang til en AFP-ordning med de føringene som er gitt i protokollen fra meklingen mellom LO og NHO i tariffoppgjøret i 2018 kunne sikret at færre taper hele pensjonen.

Les rapporten her.

About the author