Forskjeller mellom påslagspensjon i offentlig tjenestepensjon og hybridpensjonsordningene i Bedriftsavtalen i KS Bedrift

Actecan har utarbeidet en rapport på vegne Pensjonskontoret der vi ser på forskjeller i alderspensjon og i premier dersom en bedrift fortsetter med offentlig tjenestepensjon eller går over til en av hybridpensjonsvariantene som er tillatt etter Bedriftsavtalen i KS Bedrift.

Les rapporten her.

About the author