Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i privat sektor

Rapport 2014-2. Vurdering av størrelsen på uførepensjon i forskjellige tilfeller og vurdering av tap i alderspensjon på grunn av manglende regulering av denne og premie- og innskuddsfritak under uførhet

Åpne rapporten i en ny fane

About the author