Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

Rapport 2017-06

Åpne rapporten i en ny fane

About the author